RSS

Monthly Archives: Μαρτίου 2010

Πανελλαδικές εξετάσεις: 10 κανόνες για να μην κάνουμε λάθη λόγω απροσεξίας

                                                  ΚΑΝΟΝΕΣ

  1. Διαβάζουμε τόσο καλά τις εκφωνήσεις ώστε να ξέρουμε ακριβώς τι ζητάει η ερώτηση.Ξεκινάμε να απαντάμε πρώτα στις ερωτήσεις θεωρίας και δεν μένουμε σε μια ερώτηση πάνω από 5 λεπτά αν έχουμε να απαντήσουμε και σε άλλες ερωτήσεις.
  2. Απαντάμε πρώτα στο πρόχειρο χωρίς βιασύνη φροντίζοντας η μεταφορά στο καθαρό να ολοκληρωθεί στις 2,5 ώρες περίπου ώστε να μείνουν και 30 λεπτά για τον τελευταίο έλεγχο.
  3. Αν κάποιο ερώτημα δεν μας βγαίνει δοκιμάζουμε πάλι ξεκινώντας όμως τη λύση από την αρχή σε ξεχωριστό μέρος του τετραδίου. Είμαστε ψύχραιμοι και δεν σκεφτόμαστε τι θα γίνει στο ενδεχόμενο που δεν γράψουμε καλά.
  4. Δεν αφήνουμε κανένα ερώτημα αναπάντητο.Αν χρειαστεί σημειώνουμε και απαντήσεις στην τύχη (πολλαπλής επιλογής,σωστό-λάθος)
  5. Όταν η λύση των ασκήσεων απαιτεί σχήμα φροντίζουμε ώστε το σχήμα να είναι μεγάλο (ακόμη και μισή σελίδα αν χρειαστεί).Τα σύμβολα των μεγεθών που χρησιμοποιούμε στο σχήμα να είναι ίδια με αυτά που χρησιμοποιούμε στην επίλυση της άσκησης.
  6. Εξηγούμε τα βήματα που ακολουθούμε και σε ποια μεγέθη αναφέρονται τα σύμβολα που χρησιμοποιούμε αν δεν δίνονται από την εκφώνηση.
  7. Για να σχεδιάσουμε σωστά και όλες τις δυνάμεις που ασκούνται στα σώματα σκεφτόμαστε ότι χωρίζονται σε δυνάμεις επαφής και δυνάμεις από απόσταση.
  8. Στις ασκήσεις μηχανικής στερεού σώματος έχουμε στο νου μας τα εξής:             – Αν μας ζητάει την αγων κατά τη διάρκεια της κίνησης τότε έμμεσα συμπεραίνουμε ότι διατηρείται σταθερή επειδή προφανώς Στ = σταθερό.Άρα ισχύουν οι σχέσεις ω = ω0 + αγων t και θ = ω0 t + αγων t2                                      – Αν μας ζητάει την αγων σε μια συγκεκριμένη θέση θα χρησιμοποιούμε τη σχέση Στ = Ιαγων για τη θέση αυτή.Προσοχή το πιο πιθανό είναι το Στ να μεταβάλλεται άρα και η αγων μεταβάλλεται επίσης.Άρα δεν ισχύουν οι παραπάνω εξισώσεις για τα ω και θ.                                                                    – Αν μας ζητάει την ω κατά τη διάρκεια της κίνησης τότε ισχύει η σχέση        θ = ωt.                                                                                                                   –  Αν μας ζητάει την ω σε μια συγκεκριμένη θέση χρησιμοποιούμε κάποιο ενεργειακό θεώρημα μεταξύ δύο θέσεων στο οποίο η μία θέση είναι η ζητούμενη.Προφανώς το ενεργειακό θεώρημα μπορεί να εφαρμοστεί και στην παραπάνω περίπτωση.
  9. Στις εξετάσεις δεν κάνουμε ούτε επίδειξη γνώσεων ούτε επίδειξη ανοησίας.Γράφουμε μόνο τα απαραίτητα αλλά από αυτά δεν ξεχνάμε τίποτα.
  10. Αν στις εξετάσεις πάμε καλά τα κεφάλια μας χαμηλά,αν δεν πάμε καλά,τα κεφάλια μας ψηλά.Η ζωή συνεχίζεται και είναι ένας διαρκής αγώνας.

Με εκτίμηση

Χρήστος Κυργιάκης: φυσικός

 

Ετικέτες:

Α Λυκείου – 9η επαναληπτική άσκσηση

Ένα κιβώτιο τείνει να κινηθεί, αλλά παραμένει ακίνητο, πάνω σε οριζόντιο επίπεδο υπό την επίδραση σταθερής οριζόντιας δύναμης f μέτρου f = 10N. Αν το βάρος του σώματος είναι Β = 20Ν, βρείτε:

a. Το μέτρο Τστ της στατικής τριβής που δέχεται το σώμα από το επίπεδο

b. Το μέτρο Α της αντίδρασης του επιπέδου

c. Το μέτρο Α΄ της δύναμης που ασκεί το κιβώτιο στο επίπεδο.

[Απ. α. Τστ = 10Ν, b. A = 10 5 N, c. A΄ = 10 5N]

 

Α Λυκείου – 8η επαναληπτική άσκηση

Σώμα μάζας m = 1kg είναι δεμένο στο ένα άκρο αβαρούς και μη εκτατού νήματος, το άλλο άκρο του οποίου είναι δεμένο σε ακλόνητο σημείο. Το σώμα διαγράφει κύκλο σε κατακόρυφο επίπεδο και όταν διέρχεται από το κατώτερο σημείο της τροχιάς του έχει ταχύτητα μέτρου υ = 12 m/s.. Αν το μήκος του νήματος είναι L = 0,5m και g = 10m/s2 βρείτε το μέτρο της τάσης του νήματος όταν το σώμα διέρχεται από το κατώτερο σημείο της τροχιάς του.

[Απ. Τ = 298Ν]

 

Α Λυκείου – 4ο επαναληπτικό διαγώνισμα

ΘΕΜΑ 1ο         (μονάδες 6)

Να κυκλώσετε το γράμμα με τη σωστή απάντηση.

1. Μια μικρή ελαστική σφαίρα μάζας m πέφτει κάθετα σε οριζόντιο δάπεδο με ταχύ-τητα μέτρου U και ανακλάται επίσης με ταχύτητα μέτρου U.Επομένως,η μεταβολή ΔΡ της ορμής της σφαίρας κατά τη σύγκρουσή της με το δάπεδο,έχει μέτρο ίσο με:

Α. -2mU                            B. 2mU                              Γ. 0                            Δ. mU

2. Αν η ορμή ενός σώματος παραμένει σταθερή και διάφορη του μηδενός, τότε:

Α. ο ρυθμός μεταβολής της ορμής είναι επίσης σταθερός και διάφορος του μηδενός

Β. η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα είναι σταθερή και διάφορη του μηδενός

Γ. το σώμα ενδέχεται να κάνει ομαλή κυκλική κίνηση

Δ. το σώμα εκτελεί σίγουρα ευθύγραμμη ομαλή κίνηση

ΘΕΜΑ 2ο            (μονάδες 5)

Χαρακτηρίστε με Σ τις επιστημονικά σωστές και με Λ τις επιστημονικά λανθασμένες προτάσεις.

Α. Η ορμή ενός συστήματος δύο σωμάτων με αντίθετες ορμές είναι ίση με μηδέν.

Β. Στις πλαστικές κρούσεις δημιουργείται κάποιες φορές συσσωμάτωμα.

Γ. Κατά την εκτόξευση ενός πυραύλου και την ανάκρουση ενός όπλου βρίσκει εφαρ-μογή η αρχή διατήρησης της ορμής.

Δ. Αν δύο σώματα έχουν ίσες ταχύτητες θα έχουν και ίσες ορμές.

Ε. Αν η ορμή ενός υλικού σημείου παραμένει σταθερή, τότε η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται στο υλικό σημείο είναι ίση με μηδέν.  

ΘΕΜΑ 3ο            (μονάδες 2+2)

Δύο σώματα με μάζες m1 = 0,1kg και m2 = 0,9kg κινούνται πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο με ταχύτητες που έχουν μέτρα U1 = 10m/s και U2 = 5m/s αντίστοιχα.Αν η κρούση είναι πλαστική,βρείτε την ταχύτητα του συσσωματώματος

Α. αν τα σώματα κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση.

Β. αν τα σώματα κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις.

 

ΘΕΜΑ 4ο          (μονάδες 3+2)

Δύο σώματα με μάζες m1 = 0,1kg και m2 = 0,2kg κινούνται πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο σε αντίθετες κατευθύνσεις, έχοντας αντίστοιχα ταχύτητες U1 = 10m/s και

U2 = 5m/s.Αν τα δύο σώματα συγκρούονται πλαστικά, βρείτε

A. την ταχύτητα του συσσωματώματος που δημιουργείται και

B. τη μεταβολή στην κινητική ενέργεια του συστήματος κατά την κρούση.

Χρήστος Κυργιάκης: φυσικός

 

Α Λυκείου – 3ο Επαναληπτικό διαγώνισμα

ΘΕΜΑ 1ο    (μονάδες 6)

Να συμπληρώσετε τα κενά στην παρακάτω πρόταση ώστε το περιεχόμενό της να είναι επιστημονικά ορθό.

Στην ομαλή κυκλική κίνηση η ………………………… όλων των δυνάμεων που ασκούνται στο κινητό έχει διεύθυνση συνεχώς κάθετη στην …………………… του κινητού και φορά προς το …………………. της κυκλικής τροχιάς.

ΘΕΜΑ 2ο             (μονάδες 2)

Να κυκλώσετε το γράμμα με τη σωστή απάντηση.

Η κεντρομόλος δύναμη

Α. στην οριζόντια βολή στο κενό,είναι κάθε στιγμή ίση με μηδέν

Β. στην ομαλή κυκλική κίνηση,είναι σταθερή

Γ. στην ομαλή κυκλική κίνηση,έχει σταθερό μέτρο

Δ. είναι απαραίτητη σε κάθε κίνηση

ΘΕΜΑ 3ο             (μονάδες 2+2)

Χαρακτηρίστε με Σ τις παρακάτω προτάσεις,αν είναι επιστημονικά ορθές,και με Λ,αν είναι επιστημονικά λανθασμένες.

Α. Στην ομαλή κυκλική κίνηση η γωνιακή ταχύτητα είναι σταθερή.

Β. Η γωνιακή ταχύτητα είναι μονόμετρο μέγεθος και η γραμμική ταχύτητα διανυσματικό.

 

ΘΕΜΑ 4ο            (μονάδες 4+4)

Δύο κινητά Α και Β εκτελούν ομαλή κυκλική κίνηση,το Α πάνω σε κύκλο ακτίνας R1 με γραμμική ταχύτητα μέτρου U1 και το Β πάνω σε κύκλο ακτίνας R2 = 3R1 με γραμμική ταχύτητα U2 = 2U1.Βρείτε το λόγο:

Α. ω12 των μέτρων ω1 και ω2 των γωνιακών ταχυτήτων των κινητών Α και Β αντίστοιχα.

Β. f1/f2 των συχνοτήτων f1 και f2 των κινήσεων των κινητών Α και Β αντίστοιχα

 

Α Λυκείου – 7η επαναληπτική άσκηση

Ένα σώμα μάζας m = 10kg ολισθαίνει πάνω σε οριζόντιο επίπεδο με σταθερή ταχύτητα υπό την επίδραση δύο σταθερών αντίρροπων δυνάμεων που έχουν μέτρα f1 = 30Ν και f2 = 10Ν.

Αν g = 10m/s² βρείτε:

a. 

 

 Το μέτρο της τριβής ολίσθησης που δέχεται το σώμα

b.

 

Το συντελεστή τριβής ολίσθησης

[Απ. α. Τ = 20Ν b. μ = 0,2]

 

Α Λυκείου – 2ο επαναληπτικό διαγώνισμα

ΘΕΜΑ 1ο

Α. Στις ερωτήσεις από 1 έως 4 κυκλώστε το γράμμα με τη σωστή απάντηση

1. Στην ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση:

Α. η μεταβολή της ταχύτητας έχει σταθερή κατεύθυνση

Β. ο ρυθμός μεταβολής της θέσης έχει σταθερό μέτρο

Γ. η επιτάχυνση αυξάνεται

Δ. ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας αυξάνεται

2. Υλικό σημείο ισορροπεί υπό την επίδραση τριών ομοεπίπεδων δυνάμεων.Άρα:

Α. οι τρεις δυνάμεις έχουν ίσα μέτρα

Β. οι τρεις δυνάμεις είναι,ανά δύο,αντίθετες μεταξύ τους

Γ. η συνισταμένη δύο οποιωνδήποτε δυνάμεων είναι αντίθετη της τρίτης δύναμης

Δ. η κατεύθυνση της συνισταμένης δύο οποιωνδήποτε δυνάμεων είναι ίδια με την κατεύθυνση της τρίτης δύναμης

3. Δίνεται ότι η κινητική ενέργεια ενός σώματος μάζας m που κινείται με ταχύτητα μέτρου u είναι ίση με Κ.Αν το μέτρο της ταχύτητας του σώματος γίνει ίσο με 2u,τότε η μεταβολή στην κινητική του ενέργεια θα είναι ίση με:

Α. 2Κ                             Β. 4Κ                              Γ. Κ/2                             Δ.

4. Κατά την πλαστική κρούση δύο σωμάτων:

Α. η κινητική ενέργεια του συστήματος παραμένει σταθερή

Β. η ορμή του κάθε σώματος παραμένει σταθερή

Γ. τα σώματα αποκτούν μετά την κρούση ίσες ορμές,αν έχουν ίσες μάζες

Δ. τα σώματα αποκτούν μετά την κρούση ίσες κινητικές ενέργειες

Β. Βάλτε Σ στις επιστημονικά σωστές και Λ στις επιστημονικά λανθασμένες προτάσεις.

1. Αν η ορμή ενός συστήματος σωμάτων είναι ίση με μηδέν,τότε και η ορμή του κάθε σώματος είναι ίση με μηδέν.

2. Η μεταβολή της ορμής ενός υλικού σημείου,που κινείται ευθύγραμμα και ομαλά,είναι  πάντα ίση με μηδέν.

3. Οι δυνάμεις που έχουν σχέση δράσης-αντίδρασης ασκούνται άλλες φορές σε διαφορετικά σώματα και άλλες φορές στο ίδιο σώμα.

4. Σε κάθε κινούμενο σώμα,η κατεύθυνση της συνισταμένης δύναμης είναι ίδια με την κατεύθυνση της ταχύτητάς του.

5. Όλα τα σώματα έχουν την τάση να θέλουν να διατηρήσουν την κινητική τους κατάσταση σταθερή και να αντιστέκονται σε κάθε μεταβολή της.

ΘΕΜΑ 2ο

Α. Να συμπληρώσετε τα κενά ώστε οι προτάσεις που προκύπτουν να είναι επιστημονικά ορθές.

1. Αν σ’ένα υλικό σημείο δεν ασκούνται ……………… ή αν ασκούνται έχουν συσισταμένη ίση με ………………,τότε το υλικό σημείο ή παραμένει ……………..

ή κινείται με ……………….. ταχύτητα.Στην περίπτωση αυτή λέμε ότι το υλικό σημείο ……………………..

2. Ο ………………… μεταβολής της …………………. ενός σώματος είναι ίσος με τη συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα .

Β.

1.Να αποδείξετε την αρχή διατήρησης της ορμής για ένα μονωμένο σύστημα δύο σωμάτων που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.

2. Η εξίσωση κίνησης ενός υλικού σημείου που κινείται ευθύγραμμα είναι η

χ = 4t2 + 5t (S.I).Να βρείτε το είδος της κίνησης και να γράψετε τη χρονική εξίσωση της ταχύτητας.Στη συνέχεια να κάνετε τις γραφικές παραστάσεις θέσης-χρόνου (χ-t) και ταχύτητας – χρόνου (u-t) σε βαθμολογημένους άξονες.

ΘΕΜΑ 3ο

Ένα σώμα εκτοξεύεται από τη βάση Α λείου κεκλιμένου επιπέδου γωνίας κλίσης

φ = 300,με αρχική ταχύτητα μέτρου u0 = 4m/s,παράλληλα στο κεκλιμένο επίπεδο και με φορά προς τα πάνω.Αν η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι g = 10m/s2:

Α. βρείτε το μέτρο της μετατόπισης του σώματος,πάνω στο κεκλιμένο επίπεδο από το σημείο Α μέχρι το σημείο που σταματάει στιγμιαία.

Β. προσδιορίστε το χρόνο κίνησης του σώματος,από τη στιγμή της εκτόξευσης μέχρι να επιστρέψει στο σημείο Α.

ΘΕΜΑ 4ο

Σώμα μάζας m1 = 2kg κινείται πάνω σε οριζόντιο επίπεδο και συγκρούεται πλαστικά με ένα αρχικά ακίνητο σώμα μάζας m2 = 4kg,έχοντας ταχύτητα μέτρου u = 18m/s.Το συσσωμάτωμα που δημιουργείται,αφού διανύσει μετά την κρούση απόσταση x = 3m

πάνω στο οριζόντιο επίπεδο,σταματάει.Αν η βαρυτική επιτάχυνση είναι g = 10m/s2

και η κρούση γίνεται ακαριαία,να υπολογίσετε:

Α. το συντελεστή τριβής ολίσθησης μεταξύ συσσωματώματος και επιπέδου

Β. το χρόνο κίνησης του συσσωματώματος

Γ. την απώλεια της κινητικής ενέργειας του συστήματος κατά την κρούση

Δ. τη συνολική θερμότητα που παράγεται κατά τη διάρκεια του παραπάνω φαινομένου.

 

Ετικέτες: ,

Α Λυκείου – 1ο επαναληπτικό διαγώνισμα

1ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

 

ΘΕΜΑ 1ο

Α. Βάλτε σε κύκλο το γράμμα με τη σωστή απάντηση

1. Υλικό σημείο κινείται ακολουθώντας τη διαδρομή Α-Β-Γ-Α κατά μήκος των πλευρών ενός τριγώνου ΑΒΓ. Άρα,

α. το μέτρο της μετατόπισης που διένυσε το υλικό σημείο ισούται με την περίμετρο του τριγώνου

β. το διάστημα που διένυσε το υλικό σημείο είναι ίσο με μηδέν

γ. το διάστημα που διένυσε το υλικό σημείο έχει μέτρο ίσο με τη μετατόπισή του.

δ. η μεταβολή της θέσης του υλικού σημείου είναι ίση με μηδέν

2. Στην ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση,

α. ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας είναι ανάλογος της χρονικής διάρκειας της κίνησης

β. ο ρυθμός μεταβολής της θέσης είναι σταθερός

γ. η επιτάχυνση μειώνεται

δ. ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας είναι σταθερός.

3. Ένα κινητό κινείται σε καμπύλη τροχιά με ταχύτητα σταθερού μέτρου. Άρα,

α. η μετατόπιση του κινητού είναι ίση με μηδέν

β. η ταχύτητα του κινητού δεν μεταβάλλεται

γ. το κινητό έχει επιτάχυνση ίση με μηδέν

δ. το κινητό έχει επιτάχυνση διάφορη του μηδενός.

4. Στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση,

α. η θέση του κινητού είναι σταθερή

β. ο ρυθμός μεταβολής της θέσης του κινητού είναι κάθε στιγμή ο ίδιος

γ. η κατεύθυνση της ταχύτητας μεταβάλλεται

δ. η μονάδα μέτρησης της ταχύτητας στο S.I είναι το 1 km/s.

5. Η ελεύθερη πτώση περιγράφεται από τις εξισώσεις,

α. ψ = ut και u = ψ/t

β. ψ = αt2/2 και u = ψ/t με α ≠ g

γ. t2 = 2ψ/g και t = u/g

δ. ψ = gt2/2 και t2 = 2g/ψ

(Μονάδες 6)

 

 

 

 

 

Β. Χαρακτηρίστε με Σ τις επιστημονικά σωστές και με Λ τις επιστημονικά λανθασμένες προτάσεις.

1. Αν το μέτρο της ταχύτητας ενός κινητού παραμένει σταθερό η κίνηση ονομάζεται ευθύγραμμη ομαλή.

2. Στην ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση η επιτάχυνση είναι σταθερή όπως και η ταχύτητα.

3. Αν η επιτάχυνση ενός σημειακού αντικειμένου είναι ίση με μηδέν τότε το σημειακό αντικείμενο σίγουρα παραμένει ακίνητο.

4. Αν σε μια ευθύγραμμη κίνηση η επιτάχυνση έχει ίδια κατεύθυνση με την ταχύτητα τότε το μέτρο της ταχύτητας αυξάνεται.

5. Η ελεύθερη πτώση ενός σώματος είναι κίνηση ευθύγραμμη ομαλή.

6. Κατά την ελεύθερη πτώση τα βαρύτερα σώματα έχουν μεγαλύτερη  επιτάχυνση από τα ελαφρύτερα.

(Μονάδες 3)

 

Γ. Να συμπληρώσετε τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις ώστε οι προτάσεις να είναι επιστημονικά σωστές.

1. Σε μια ευθύγραμμη ομαλή κίνηση η ……………………. είναι σταθερή κατά ………………….. και …………………..

2. Η επιτάχυνση της βαρύτητας …………………. πηγαίνοντας από τους πόλους προς τον Ισημερινό και ……………………καθώς αυξάνεται το ύψος από την επιφάνεια της Γης.

(Μονάδες 3)

ΘΕΜΑ 2ο

Α. Ένα αυτοκίνητο που εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση κατά μήκος του άξονα χΌχ ,διέρχεται από τα σημεία Α και Β τις χρονικές στιγμές t1 = 10s και t2 = 14s αντί-στοιχα.Τα σημεία Α και Β έχουν συντεταγμένες χ1 = 0m και χ2 = 8m αντίστοιχα.

α. Βρείτε το μέτρο της ταχύτητας του αυτοκινήτου

β. Προσδιορίστε τη μετατόπιση του αυτοκινήτου από τη χρονική στιγμή t2 = 14s μέχρι τη χρονική στιγμή t3 = 16s.

γ. Ποια η θέση του αυτοκινήτου τη χρονική στιγμή t3 = 16s;

δ. Αν το αυτοκίνητο ξεκινούσε από την ηρεμία και εκτελούσε ευθύγραμμη ομαλά ε-πιταχυνόμενη κίνηση με επιτάχυνση α = 2m/s2 ,σε πόσο χρόνο από τη στιγμή που ξεκίνησε θα αποκτούσε την ταχύτητα του ερωτήματος α;

(Μονάδες 1+1+1+1)

Β. Ένα σώμα αφήνεται να εκτελέσει ελεύθερη πτώση από κάποιο ύψος h πάνω από το έδαφος και μετά από χρόνο t = 4s φτάνει στο έδαφος.Αν η επιτάχυνση της βαρύτη-τας είναι g = 10m/s2,βρείτε:

α. το ύψος h από το οποίο αφέθηκε ελεύθερο το σώμα

β. το μέτρο u της ταχύτητας με την οποία το σώμα φτάνει στο έδαφος

γ. το ύψος h1 στο οποίο βρίσκεται το σώμα πάνω από το έδαφος μετά από χρόνο

 t1 = 2s από τη στιγμή που αφέθηκε ελεύθερο.

(Μονάδες 1+1+2)

Χρήστος Κυργιάκης: Φυσικός

 

Α Λυκείου – 6η επαναληπτική άσκηση

 

Δύο υλικά σημεία (1) και (2) κινούνται στον άξονα x΄x έχοντας αντίστοιχα εξισώσεις κίνησης x1 = -100 + 4t + t2 (SI) και x2 = 134 – 4t – t² (SI).

a. Πόση απόσταση

d0 απέχουν μεταξύ τους τα δύο υλικά σημεία τη χρονική στιγ μή t = 0;

b. Να γράψετε τις χρονικές εξισώσεις των ταχυτήτων των δύο υλικών σημείων.

c. Αν τα δύο υλικά σημεία συναντιούνται σε κάποιο σημείο, έστω Σ, να βρείτε τη χρονική στιγμή της συνάντησης και τη θέση του σημείου Σ.

 

d. Υπάρχει χρονική στιγμή που τα δύο υλικά σημεία έχουν ταχύτητες με ίσες αλγεβρικές τιμές; Αν ναι, ποια είναι αυτή;e. Υπάρχει χρονική στιγμή που τα δύο υλικά σημεία έχουν ταχύτητες με ίσα μέτρα; Αν ναι, ποια είναι αυτή;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: [a. d

0 = 234m, b. υ1 = 4 + 2t (SI) και υ2 = -4-2t (SI), c. tΣ = 9s και xΣ = 17m, d. Δεν υπάρχει, e. t = 0]

 
 
απέραντο γαλάζιο

"το μεταξύ φωτεινό διάστημα το λέμε Ζωή..."

blog it

QUAERE VERUM:ΑΝΑΖΗΤΗΣΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ

aioroumenesskepseis

The greatest WordPress.com site in all the land!

dpa2007

Just another WordPress.com site

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Kyrgiakischristos's Blog

πεζογραφία-σχολιασμός επικαιρότητας-σάτιρα και πολλά άλλα

Βιο...λογισμοί

Βιολογία | Εκπαίδευση | Υγεία

fysikhlykeiou

Ασκήσεις-Προβλήματα-Διαγωνίσματα-Μεθοδολογία φυσικής λυκείου και πανελληνίων εξετάσεων και ...πολλά άλλα

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

Αρέσει σε %d bloggers: