RSS

Category Archives: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

1. ΕΚΦΩΝΗΣΗ http://exams-repo.cti.gr/downloads/GENIKO_LYKEIO_IMERISIO/A%20_TAXI/FYSIKI/GI_A_FYS_0_9604.pdf

1. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ Β

Β1:

Είναι ΒΓ = mgΓ και ΒΣ = mgΣ . Διαιρώντας κατά μέλη παίρνουμε ΒΓ/ ΒΣ = mgΓ/ mgΣ.

Άρα ΒΓ/ ΒΣ = gΓ/gΣ = 6,25gΣ / gΣ = 6,25. Άρα ΒΓ = 6,25ΒΣ.

Σωστό το α)

Β2

Είναι Δχ = ΕΤΡΙΓΩΝΟΥ1 + ΕΤΡΙΓΩΝΟΥ2 = (20•10)/2 + [10(-5)]/2 = 100 – 25 = 75m και

S = ΕΤΡΙΓΩΝΟΥ1 + | ΕΤΡΙΓΩΝΟΥ2 | = (20•10)/2 + |[10(-5)]|/2 = 100 + 25 = 125m

Σωστό το γ)

ΘΕΜΑ Δ

Δ1

Είναι ΣFψ = 0 άρα Ν – Β = 0 άρα Ν =Β = mg= 0,4•10 = 4Ν οπότε η τριβή ολίσθησης θα είναι Τ = μΝ = 0,25•4 = 1Ν

Τη στιγμή t1 = 3sείναι F = 5N.

Άρα, ΣFx =mα άρα F– T= mα άρα α = (F– T)/m = (5 – 1)/0,4 = 10m/s2

Δ2

Είναι χ = αt2/2= 10•52/2= 250/2 = 125m

Δ3

Είναι WF = F•χ = 5•125 = 625Joule

Δ4

Είναι u = αt = 10•3 = 30m/s. Άρα η κινητική του ενέργεια είναι

Κ = mu2/2 = 0,4•302/2 = 0,4•900/2 = 180Joule

 

  2.ΕΚΦΩΝΗΣΗ

Click to access GI_A_FYS_0_9607.pdf

2. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ Β

B1

Για να κινείται με σταθερή ταχύτητα θα πρέπει ΣF = 0.

Σωστό το β)

Β2

Είναι χ = 5t + 8t2 και είναι της μορφής χ = u0t + αt2/2. Συγκρίνοντας έχουμε ότι u0 = 5m/sκαι α/2 = 8 άρα α = 16m/s2.

Επίσης, για t = 0 είναι χ = 5•0 + 8•02 = 0m

Σωστό το α)

ΘΕΜΑ Δ

Δ1
Από 0 έως 4s
ΣF = mα1 άρα Β – F = mα1 άρα mg – F = mα1 άρα α1 = (mg – F)/m
άρα α1 = (500•10 – 4500)/500 = 1m/s2
Η κίνηση είναι ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη
Από 4s έως 8s
Ομοίως α2 = (mg – F)/m = (500•10 – 5000)/500 = 0m/s2
Η κίνηση είναι ευθύγραμμη ομαλή
Από 8s – 12s
Ομοίως α3 = (mg – F)/m = (500•10 – 5500)/500 = – 1m/s2
Η κίνηση είναι ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη

Δ2
u1 = α1t1 = 1•4 = 4m/s
u2 = u1 = 4m/s
u3 = u2 + α2t3 = 4 + (-1)•4 = 4 – 4 = 0m/s

Δ3

Η γραφική παράσταση από 0 έως 4s ευθεία αύξουσα, από 4s έως 8s ευθεία παράλληλη στον άξονα των χρόνων,

από 8s έως 12s ευθεία φθίνουσα μέχρι τον άξονα των χρόνων.

Η μετατόπιση ισούται με το εμβαδόν του τραπεζίου που σχηματίζεται.

Δχ = Ε = (4 + 12)·4/2 = 32m = Sολ

Δ4

Από 4s έως 8s είναι χ = u2t = 4•4 = 16m. Άρα WF = – F•χ = – 5000•4 = – 20000Joule

Επίσης ΔU = Uτελ – Uαρχ = mgh – mg(h + χ) = -mgχ = – 500•10•16 = – 80000Joule

 

3. ΕΚΦΩΝΗΣΗ 

Click to access GI_A_FYS_0_9614.pdf

3. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ Β

Β1

Είναι h = gt2/2 άρα 2h = gt2 άρα g = 2h/t2 = 2•2/12 = 4m/s2

Σωστό το γ)

Β2

Από 0 έως 1m έχουμε: ΣFx = mα1 άρα F = mα1 άρα α1 = F/m = 20/m.

Οπότε χ1 = α1t12/2 και u1 = α1t1 . Άρα t1 = u11, οπότε χ1 = α1 u12/(2α12).

Άραχ1 = u12/(2α1) άρα u12 = 2α1χ1 = 2•(20/m)•1 άρα u12 = 40/m  m2/s2 άρα u1 = √(40/m) m/s > 0

Από 1mέως 2m έχουμε: ΣFx = 0. Οπότε u = u1 = σταθερό.

Από 2m έως 3m έχουμε: ΣFx = mα2 άρα F = mα2 άρα α2 = F/m = -10/m.

Έστω tο χρόνος, μετά τη θέση 2m που χρειάζεται το κιβώτιο για να σταματήσει.

Ισχύει: u = u1 + α2t άρα 0 = u1 + α2tάρα t = -u12 άρα

t = -√(40/m)/(-10/m) άρα t = √(40/m)/(10/m) άρα t = √(4m/10).

Έστω χ η μετατόπιση του σώματος στον χρόνο t.

Ισχύει: χ = u1t + α2t2/2 = √(40/m) • √(4m/10) – (10/m)(4m/10)/2 =

√(16) – 2 = 4 – 2 = 2m.

Άρα μετά τη θέση 2m το κιβώτιο χρειάζεται άλλα 2m για να σταματήσει. Δηλαδή θα σταματούσε στη θέση 4m.

Επομένως στη θέση 3m εξακολουθεί να κινείται με θετική ταχύτητα, δηλαδή προς τη θετική φορά του άξονα χ.

Σωστό το α)

ΘΕΜΑ Δ

Δ1

Είναι Δχ = αt2/2 άρα α = 2Δχ/t2 άρα α = 2•4/22 άρα α = 2m/s2    

Δ2

Είναι ΣFψ = 0 άρα Ν – Β = 0 άρα Ν = Β άρα Ν = mg άρα Ν = 20•10 = 200Ν

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Δυστυχώς το g δεν δίνεται στην εκφώνηση, αν και απαραίτητο.

Είναι ΣFχ = mα άρα F– T= mα άρα Τ = F– mα άρα Τ = 50 – 20•2 άρα Τ = 10Ν.

Όμως Τ = μΝ άρα μ = Τ/Ν = 10/200 άρα μ = 0,05

 

Δ3

Είναι u = αt1 άρα t1 = u/α = 2/2 άρα t1 = 1s, οπότε χ1 = αt12/2 = 2•12/2 άρα χ1 = 1m.

Επομένως WT = – Tχ1 = – 10•1 άρα WT = – 10Joule

Δ4

Είναι ευθεία αύξουσα που διέρχεται από την αρχή των αξόνων και φτάνει τη χρονική στιγμή t = 2s μέχρι την ταχύτητα u = αt = 2•2 = 4m/s

 

4. ΕΚΦΩΝΗΣΗ 

Click to access GI_A_FYS_0_9617.pdf

4. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ Β

Β1

Επειδή στον αγώνα κολύμβησης των 200m το σημείο εκκίνησης ταυτίζεται με το σημείο τερματισμού, η αρχική και η τελική θέση του κολυμβητή, ταυτίζονται, δηλαδή χαρχ = χτελ. Άρα Δχ = χαρχ – χτελ = 0.

Σωστό το γ)

 

Β2

Η σχέση u = 5t (S.I) είναι της μορφής u = αtπου ισχύει στην ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση (α = σταθερό). Συγκρίνοντας τις δύο σχέσεις προκύπτει ότι

α = 5m/s2 = σταθερό. Άρα ΣF = mα = σταθερή. Επομένως η γραφική παράσταση συνισταμένης-χρόνου θα είναι ευθεία παράλληλη στον άξονα των χρόνων.

Σωστό το β)

ΘΕΜΑ Δ

Δ1

Από 0s έως 5s

Είναι ΣF = F1 – F2 = 30 – 10 = 20N

Άρα α1 = ΣF/m = 20/2 = 10m/s2 = σταθερή

Από 5s έως 7s

Είναι ΣF =  – F2 =  – 10N

Άρα α2 = ΣF/m = – 10/2 = – 5m/s2 = σταθερή

Επομένως η γραφική παράσταση επιτάχυνσης-χρόνου

από 0sέως 5s θα είναι ευθεία παράλληλη στον άξονα των χρόνων και θα τέμνει τον άξονα των επιταχύνσεων στο 10m/s2 και

από 5sέως 7s θα είναι ευθεία παράλληλη στον άξονα των χρόνων και θα τέμνει τον άξονα των επιταχύνσεων στο – 5m/s2 (δηλαδή θα βρίσκεται κάτω από τον άξονα των χρόνων)

 

Δ2

Είναι u1 = α1t1 = 10•5 = 50m/sκαι

u2 = u1 + α2t = 50 + (-5)2 = 50 – 10 = 40m/s, όπου t = t2 – t1 = 2s

Δ3

Είναι Δχ1 = α1t12/2 = 10•52/2 = 125mκαι

Δχ2 = u1t + α2t2/2 = 50•2 + (- 5)22/2 = 100 – 10 = 90m

Άρα Δχολ = Δχ1 + Δχ2 = 125 + 90 = 215m

Δ4

Είναι WF1 = F1•Δχ1 = 30•125 = 3750joule και

WF2 = – F2•Δχολ = – 10•215 = – 2150joule

5. ΕΚΦΩΝΗΣΗ 

Click to access GI_A_FYS_0_9623.pdf

5. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ Β

Β1

Αφού u= σταθερή θα είναι ΣF = 0. Άρα, εκτός από τη δύναμη F υπάρχει και μία άλλη, έστω F’ που ασκείται στο σώμα και είναι αντίθετη της F. Επομένως θα είναι

F’ = 10Ν.

Αν διπλασιαστεί η δύναμη F, δηλαδή αν γίνει 2F τότε θα ισχύει

ΣF = 2F– F’ = 2•10 – 10 = 20 – 10 = 10N.

Οπότε α = ΣF/ m = 10/0,5 = 20m/s2

Σωστό το α)

Β2

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Θα έπρε να δινεται στην εκφώνηση ότι η δύναμη δεν είναι μόνο σταθερής κατεύθυνσης αλλά και ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ.

Με την παραπάνω προσθήκη το έργο της δύναμης ισούται με το εμβαδόν του τριγώνου κάτω από τη γραφική παράσταση (ευθεία).

Άρα WF = E = 2•20/2 = 20joule

Σωστό το β)

 

 
 
απέραντο γαλάζιο

"το μεταξύ φωτεινό διάστημα το λέμε Ζωή..."

blog it

QUAERE VERUM:ΑΝΑΖΗΤΗΣΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ

aioroumenesskepseis

The greatest WordPress.com site in all the land!

dpa2007

Just another WordPress.com site

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Kyrgiakischristos's Blog

πεζογραφία-σχολιασμός επικαιρότητας-σάτιρα και πολλά άλλα

Βιο...λογισμοί

Βιολογία | Εκπαίδευση | Υγεία

fysikhlykeiou

Ασκήσεις-Προβλήματα-Διαγωνίσματα-Μεθοδολογία φυσικής λυκείου και πανελληνίων εξετάσεων και ...πολλά άλλα

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

Αρέσει σε %d bloggers: