RSS

Tag Archives: ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Α Λυκείου – 2ο επαναληπτικό διαγώνισμα

ΘΕΜΑ 1ο

Α. Στις ερωτήσεις από 1 έως 4 κυκλώστε το γράμμα με τη σωστή απάντηση

1. Στην ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση:

Α. η μεταβολή της ταχύτητας έχει σταθερή κατεύθυνση

Β. ο ρυθμός μεταβολής της θέσης έχει σταθερό μέτρο

Γ. η επιτάχυνση αυξάνεται

Δ. ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας αυξάνεται

2. Υλικό σημείο ισορροπεί υπό την επίδραση τριών ομοεπίπεδων δυνάμεων.Άρα:

Α. οι τρεις δυνάμεις έχουν ίσα μέτρα

Β. οι τρεις δυνάμεις είναι,ανά δύο,αντίθετες μεταξύ τους

Γ. η συνισταμένη δύο οποιωνδήποτε δυνάμεων είναι αντίθετη της τρίτης δύναμης

Δ. η κατεύθυνση της συνισταμένης δύο οποιωνδήποτε δυνάμεων είναι ίδια με την κατεύθυνση της τρίτης δύναμης

3. Δίνεται ότι η κινητική ενέργεια ενός σώματος μάζας m που κινείται με ταχύτητα μέτρου u είναι ίση με Κ.Αν το μέτρο της ταχύτητας του σώματος γίνει ίσο με 2u,τότε η μεταβολή στην κινητική του ενέργεια θα είναι ίση με:

Α. 2Κ                             Β. 4Κ                              Γ. Κ/2                             Δ.

4. Κατά την πλαστική κρούση δύο σωμάτων:

Α. η κινητική ενέργεια του συστήματος παραμένει σταθερή

Β. η ορμή του κάθε σώματος παραμένει σταθερή

Γ. τα σώματα αποκτούν μετά την κρούση ίσες ορμές,αν έχουν ίσες μάζες

Δ. τα σώματα αποκτούν μετά την κρούση ίσες κινητικές ενέργειες

Β. Βάλτε Σ στις επιστημονικά σωστές και Λ στις επιστημονικά λανθασμένες προτάσεις.

1. Αν η ορμή ενός συστήματος σωμάτων είναι ίση με μηδέν,τότε και η ορμή του κάθε σώματος είναι ίση με μηδέν.

2. Η μεταβολή της ορμής ενός υλικού σημείου,που κινείται ευθύγραμμα και ομαλά,είναι  πάντα ίση με μηδέν.

3. Οι δυνάμεις που έχουν σχέση δράσης-αντίδρασης ασκούνται άλλες φορές σε διαφορετικά σώματα και άλλες φορές στο ίδιο σώμα.

4. Σε κάθε κινούμενο σώμα,η κατεύθυνση της συνισταμένης δύναμης είναι ίδια με την κατεύθυνση της ταχύτητάς του.

5. Όλα τα σώματα έχουν την τάση να θέλουν να διατηρήσουν την κινητική τους κατάσταση σταθερή και να αντιστέκονται σε κάθε μεταβολή της.

ΘΕΜΑ 2ο

Α. Να συμπληρώσετε τα κενά ώστε οι προτάσεις που προκύπτουν να είναι επιστημονικά ορθές.

1. Αν σ’ένα υλικό σημείο δεν ασκούνται ……………… ή αν ασκούνται έχουν συσισταμένη ίση με ………………,τότε το υλικό σημείο ή παραμένει ……………..

ή κινείται με ……………….. ταχύτητα.Στην περίπτωση αυτή λέμε ότι το υλικό σημείο ……………………..

2. Ο ………………… μεταβολής της …………………. ενός σώματος είναι ίσος με τη συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα .

Β.

1.Να αποδείξετε την αρχή διατήρησης της ορμής για ένα μονωμένο σύστημα δύο σωμάτων που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.

2. Η εξίσωση κίνησης ενός υλικού σημείου που κινείται ευθύγραμμα είναι η

χ = 4t2 + 5t (S.I).Να βρείτε το είδος της κίνησης και να γράψετε τη χρονική εξίσωση της ταχύτητας.Στη συνέχεια να κάνετε τις γραφικές παραστάσεις θέσης-χρόνου (χ-t) και ταχύτητας – χρόνου (u-t) σε βαθμολογημένους άξονες.

ΘΕΜΑ 3ο

Ένα σώμα εκτοξεύεται από τη βάση Α λείου κεκλιμένου επιπέδου γωνίας κλίσης

φ = 300,με αρχική ταχύτητα μέτρου u0 = 4m/s,παράλληλα στο κεκλιμένο επίπεδο και με φορά προς τα πάνω.Αν η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι g = 10m/s2:

Α. βρείτε το μέτρο της μετατόπισης του σώματος,πάνω στο κεκλιμένο επίπεδο από το σημείο Α μέχρι το σημείο που σταματάει στιγμιαία.

Β. προσδιορίστε το χρόνο κίνησης του σώματος,από τη στιγμή της εκτόξευσης μέχρι να επιστρέψει στο σημείο Α.

ΘΕΜΑ 4ο

Σώμα μάζας m1 = 2kg κινείται πάνω σε οριζόντιο επίπεδο και συγκρούεται πλαστικά με ένα αρχικά ακίνητο σώμα μάζας m2 = 4kg,έχοντας ταχύτητα μέτρου u = 18m/s.Το συσσωμάτωμα που δημιουργείται,αφού διανύσει μετά την κρούση απόσταση x = 3m

πάνω στο οριζόντιο επίπεδο,σταματάει.Αν η βαρυτική επιτάχυνση είναι g = 10m/s2

και η κρούση γίνεται ακαριαία,να υπολογίσετε:

Α. το συντελεστή τριβής ολίσθησης μεταξύ συσσωματώματος και επιπέδου

Β. το χρόνο κίνησης του συσσωματώματος

Γ. την απώλεια της κινητικής ενέργειας του συστήματος κατά την κρούση

Δ. τη συνολική θερμότητα που παράγεται κατά τη διάρκεια του παραπάνω φαινομένου.

 

Ετικέτες: ,

Α Λυκείου -2η επαναληπτική άσκηση

Σφαιρίδιο μάζας m = 1kg είναι δεμένο στο ένα άκρο αβαρούς νήματος μήκους L = 1,4m, το άλλο άκρο του οποίου είναι ακλόνητα στερεωμένο σε σημείο Κ.Το σφαιρίδιο διαγράφει κατακόρυφο κύκλο με κέντρο το σημείο Κ και με την αντίδραση του αέρα να είναι αμελητέα,το όριο θραύσης του νήματος είναι Τθρ = 150Ν και η βαρυτική επιτάχυνση g = 10m/s².
α. Βρείτε τη μέγιστη τιμή umax του μέτρου της γραμμικής ταχύτητας του σφαιριδίου στο κατώτερο σημείο της τροχιάς του,ώστε να μη σπάσει το νήμα.
β. Βρείτε την ελάχιστη τιμή umin του μέτρου της γραμμικής ταχύτητας του σφαιριδίου στο ανώτερο σημείο της τροχιάς του,ώστε να μη χαλαρώσει το νήμα.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: α. umax = 14m/s β. umin = √14 m/s
(Η άσκηση περιέχεται στο βιβλίο «ΦΥΣΙΚΗ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» του Χρήστου Κυργιάκη)

 

Ετικέτες: ,

 
απέραντο γαλάζιο

"το μεταξύ φωτεινό διάστημα το λέμε Ζωή..."

blog it

QUAERE VERUM:ΑΝΑΖΗΤΗΣΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ

aioroumenesskepseis

The greatest WordPress.com site in all the land!

dpa2007

Just another WordPress.com site

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

e-βιβλια

... επειδή η μόρφωση είναι προνόμιο όλων!

Συνταγες

Μαγειρικής & Ζαχαροπλαστικής

enter7.net

all about tech

Kyrgiakischristos's Blog

πεζογραφία-σχολιασμός επικαιρότητας-σάτιρα και πολλά άλλα

Βιο...λογισμοί

Βιολογία | Εκπαίδευση | Υγεία

fysikhlykeiou

Ασκήσεις-Προβλήματα-Διαγωνίσματα-Μεθοδολογία φυσικής λυκείου και πανελληνίων εξετάσεων και ...πολλά άλλα

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

Αρέσει σε %d bloggers: